Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Stavba ohniště

Zde se naučíme jak stavět základní ohniště 

Základní zásady rozdělávání ohně

1) Oheň rozděláváme nejméně 50 m od okraje lesa, mohl by se žhavý uhlík přesunout a způsobit lesní požár. Taktéž to po nás vyžaduje lesní zákon 289/1995 Sb.

2) Dno ohniště by mělo být nehořlavé (hlína, kameny). Nejlépe vykopat díru a drny přesunout a obrátit (pro pozdější vrácení, je vhodné je i trochu polít vodou)

3) Ohniště má být obestavěno kameny - zabraňuje rozšíření ohně (vzplanutí okolní trávy)

4) Nejlépe rozdělávat oheň na vyhrazených ohništích.

5) Při odchodu dobře uhasit a zahladit ohniště (nejlépe aby nikdo vůbec nepoznal, že tam nějaké bylo).

Slavnostní

Tyto ohniště stavíme při slavnostních příležitostech např. skládání slibů, zahajovací táborový ohneň, večerní táborové ohně a podobných mimořádných událostech. Tyto ohně by měli dávat především světlo, ale při chladné letní noci by měli i zahřát.

Základní pravidla chování u slavnostního ohně:

Pro jejich zapálení se většinou používá louče, zapálení zapalovačem nebo sirkami je nepřípustné. Dále se oheň nesmí rozfoukávat, pokud na poprvé nechytl raději zapalte druhou fakuli.

Toto ohniště většinou bývá ohraničeno dvěma kamennými kruhy. První kruh je vlastní ohniště, do druhého většího kruhu smí vcházet pouze ohnivec nebo osoba jím pověřená, která do ohně přikládá či ho vhodně prohrabuje. NIKDO jiný zde nemá co pohledávat.

Dřevo na přítop má být již předem připraveno, není vhodné pro něj chodit do lesa, když oheň již plane.

Vrcholem nevychovanosti je pálení odpadků, odhazovaní nedopalků a opékání špekáčků na něm. Taktéž otáčení se zády k ohni, pokud Vás zebe na záda raději si zajděte pro deku. Dále do ohně plivat, snad nikoho by nenapadlo do něj močit, ani když už dohasíná.

Slavnostní oheň se NIKDY nehasí vodu nýbrž se nechá v klidu vyhasnout. Druhý den, jakmile popel vychladne, ihned ho odstraňíme, ohniště vymeteme a je hezkým zvykem položit do vyčištěného ohniště zelenou smrkovou snítku, jako znamení toho, že je připraveno pro další použití.

Zapálení slavnostního ohně

Slavnostní oheň zapaluje ohnivec (člověk, který oheň přpravil nebo člověk určený za zásluhy). Být ohnivcem je velká čest. Oheň se zapaluje pomocí fakulí (loučí, jejich výroba bude popsána níže). Fakule se přináší do ohniště již zapálená. Zapaluje se od zvláštního ohně, neměla by být zapálená přímo sirkami či zapalovačem. 

Táborový oheň: by se měl zapalovat ze všech 4 stran. Většinou bývá zapálení doplněno krátkým proslovem: Zapaluji první táborový oheň, atd.

Slibový oheň: se zapaluje ze všech 4 stran. Někde se dělají zvláštní malé ohníčky ve vnějším kruhu, které se zapalují a bývají směrovány podle světových stran. A poslední pak                                        zapálí malý ohníček i slibový oheň.

                                    K jednostlivým stranám (ohníčkům) jsou vytvořeny formule, které se pronesou při jejich zapalování. Existuje dlouhá a krátká verze.

      Tyto formule zní:  - Krátká verze:     Přicházím ze severu Zapaluji Světlo Síly jehož zákony zní: Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.   

 Přicházím z jihu Zapaluji Světlo Krásy, jehož zákony zní: Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.

 Přicházím zvýchodu Zapaluji Světlo Pravdy jehož zákony zní: Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.     

 Přicházím ze západu Zapaluji Světlo Lásky jehož zákony zní: Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

        - Delší verze:  Světlo Krásy: 1. Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. 

   2. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha.

   3. Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě.

 
     Světlo Pravdy: 1. Čestné slovo je svaté.
    2. Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada.
    3. Buď pokorný. Uctívej Velkého ducha a respektuj víru jiných.
 
     Světlo Síly:      1. Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem.
    2. Mlč, dokud hovoří starší a prokazuj jim úctu i jinak.
    3. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti.
 
     Světlo Lásky:   1. Buď laskavý. Vykonej alespoň jeden dobrý skutek denně.
     2. Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti.
     3. Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ.
- Plné znění zákonů:  Krása: 1. Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Není dokonalé krásy bez čistoty těla, duše i jednání. Tělo je posvátným chrámem                                                                                 ducha, uctívej proto své tělo. Čistota prospívá především tobě, pak lidem kolem tebe a ti, kdož zachovávají tento                                                                                           zákon, skutečně slouží své zemi.

    2. Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je to chrám ducha, a není-li zdravé, nemůže být silné ani krásné.

    3. Ochraňuj všechny neškodné tvory pro radost, kterou dává jejich krása. Chraň stromy a květiny a obzvlášť dávej pozor         na oheň v lese i ve městě.

            Pravda: 1. Považuj své čestné slovo za svaté. To je zákon pravdy a pravda je moudrost.

    2. Hraj poctivě, neboť poctivá hra je pravda a falešná hra znamená zradu.
    3. Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných, neboť nikdo nezná celou pravdu a každý, kdo                 pokorně věří, má právo na naši úctu.
 
Síla:     1. Buď statečný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. Strach je u kořene každého zla. Neohroženost                          znamená sílu.
    2. Mlč, dokud hovoří starší a prokazuj jim úctu i jinak. V době zkoušky je mlčení těžší než mluvení, ale nakonec             bývá silnější.
    3. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti. Poslušnost znamená sebeovládání a         to je jádrem zákona
 
     Láska:     1. Buď laskavý. Vykonej aspoň jednu nezištnou službu denně – i kdybys měl třeba jen rozšířit štěrbinu v místech, 
        kde vyráží na povrch pramínek.

    2. Ochotně pomáhej. Konej své povinnosti pro povznášející pocit, který dává služba, neboť člověk čerpá ze služby          sílu.

    3. Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ – neboť každá rozumná radost, kterou můžeš získat nebo dát, je                       nezničitelný poklad, který se zdvojnásobí pokaždé, když se o něj rozdělíš s jiným člověkem.

 

Vlastní druhy ohňů

Pagoda

Nejpoužívanější slavnostní oheň. Setrojujeme ji tak, že základnu postupně zužujeme. Klády ze kterých oheň stavíme opatříme záseky, aby další patra nesjížděly. Vrch se vetšinou celý zakrývá malými polínky. Vyplňuje se klestím a aby déle hořela i menšími polínky.

Hranice

Hranice se narozdíl od pagody nezužuje. Má stále stejné rozměry. Opět se vyplňuje se klestím a aby déle hořela i menšími polínky. Dává hodně žáru a celkem dlouho hoří.

Pyramida

Tvoří se tak, že doprostřed zatlučeme opěrný kůl a ostatní polena postupně opíráme o něj. Dobře osvětluje okolní prostranství vhodný ke zpěvu, scénkám u táborového ohně atd...

Užitkové

Tyto ohniště mají již dle názvu užitkový charakter, to jest vaření, grilování, sušení nebo jen oheň pro zahřání či pro hlídku.

Na ohně pro vaření používáme pro různé podstavy a hrazdy nejlépe syrové a tlustší dřevo.

Vlastní druhy ohňů

Ohně na vaření

Různé závěsy

 

 

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek