Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Junácká hymna‚ slib‚ zákon

Zde si můžete přečíst Junáckou hymnu, skautský slib a zákon, též slib a zákon světlušek a vlčat

Junácká hymna

Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
[: Junáci vzhůru, volá, den, junáci vzhůru, volá den ! :]

Junáci, vzhůru volá, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra krásy
dožiješ vlasti svých spásy,
[: buď připraven, buď připraven! :] 

Nás neomýlí nástraha,
je na stráži nám odvaha,
jsme silni svalem i duší,
jak růže krásný čin luší.
[: nás neomýlí nástraha! :]

A každý z nás přímo stát
a před nikým šij nehýbat,
do očí pravdu a v pýše
jen vlast svou výše a výše.
[: Tu každý znás vždy duší stát! :]

Chcem´ věrni zůstat také dál,
čím k lepšímu duch mladý vzplál,
příslušni vnitřního kynu,
muž budem krásného činu.
[: Chcem´ věrni zůstat také dál! :]


Vlčata

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím byt poslušnym vlčetem své smečky,

se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,

že každy den vykonám dobry skutek.

Po složení slibu mohou věřící vlčata připojit prosbu:

K tomu mi dopomáhej Bůh.

Zákon vlčat

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě,

vlče se vždy poddá starému vlku.

Vysvětlení: Zákon neříká poslouchat  jen rodiče či Akélu nebo učitele, ale také i ostatní starší skauty a vlčata. Říká, že slovo staršího vlka či člena smečky je víc, než tvé vlastní slovo. Ve vlčácké smečce platí totiž jistá pravidla, která bys měl dodržovat. I ve fotbale či jiném sportu dodržuješ pravidla, aby hra bavila tebe i jiné hráče, tak je to i ve vlčácké smečce.

Heslo vlčat

Heslo vlčat zní: Naší snahou nejlepší buď čin!

Vysvětlení: To znamená, že se pokusíš hrát si učit se a vše co budeš dělat, dělat tak jak nejlépe umíš a dovedeš. Také říká, aby ses snažil být prospěšný ostatním lidem a konal dobré skutky.

Příkaz vlčat

Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek


Světlušky

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit:

hledat Pravdu a Lásku,

být prospěšná své vlasti

a zachovávat zákony světlušek.

Zákony světlušek

1. Světluška mluví vždycky pravdu.

2. Světluška je poslušná.                  

3. Světluška pomáhá jiným.             

4. Světluška je statečná a veselá.    

5. Světluška je čistotná.                    

Heslo světlušek

Pamatuj!

Heslo světlušek

Buď lepší dnes než včera.


Skauti a skautky

Slib skautů a skautek

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:

1. sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
2. plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,
3. duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
K tomu mi pomáhej Bůh! (dobrovolná doložka)
 
Zákony skautů a skautek

             1. Skaut je pravdomluvný                                                
Tento bod znamená dodžet dané slovo, nelhat i v maličkostech lež je stále lží i pokud je to kvůli ušlechtilému cíli.
                                                                             
2. Skaut je věrný a oddaný                                      
Nejen skautským myšlenkám či svému oddílu, ale znamená to opět dodžet i dané slovo, být spolehlivým přitelem v dobrém i zlém.                                           

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným        

Neznamená to pomáhat jen velkých pohromách (povodně, hořící dům) a akčně vypadajících skutcích, ale i při drobnostech

                               (utřít nádobí, dojít pro nákup, vyvenčit psa, uvařit, když je mamince blbě, pustit starší osobu sednout v tramvaji) a i při dalších příležitostech                                            

                                                            4.  Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

5. Skaut je zdvořilý                                          

   Je to jinak řečeno, že skaut je gentleman, začíná to takovými maličkostmi jako umět říci prosím a děkuji, pustit staršího sednout,

                                              otevřít ženě dveře, ale toto chování nekončí za prahem tvého domu, tam by ses měl chovat stejně jako na veřejnosti.                                                                             

                                                               6.  Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských                 

Znamená to netrhat zbytečně květiny, netrápit zvířata, ale i neodhazovat odpatky a jinak poškozovat přírodu i lidské výtvory (napr. sprejováním)             

                        7.  Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8. Skaut je veselé mysli                                  

9. Skaut je hospodárný                                   

Stále častěji to znamená nejen vážit si peněz, ale i výrobků oblečení, bot, hraček nebo jiných věcí, které používáš.

Čím lépe se o ně budeš starat, tím déle Ti budou sloužit. A tak si ušetříš nějaký ten peníz.                                  

                10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Neznamená to být jen čistotný, ale i nemluvit sprostě.

Heslo skautů a skautek
Buď připraven!
 
Denní příkaz skautů a skautek
Alespoň jeden dobrý skutek denně!
TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek