Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Historie

Historie oddílu Šavani

rok 1994

Byl to rok vzniku oddílu. Oddíl založil na podzim bratr Petr Benda - Ben, který se přistěhoval z Paseky do Šternberka. Oslovil kluky a holhy z místní části zvané Lhota, zda by nechtěli skautovat. Jelikož děti neměli jiné zájmy a byli zvědavé co to obnáší tak souhlasily. Oddíl byl založen 28.11.1994 na dětském hřišti ve Lhotě.

Oddíl byl pojmenován ŠAVANI (v překladu jižané) po indiánském kmenu, který ustupoval od kanadského východního pobřeží k západnímu, kvůli neustálému tlaku bílých přistěhovalců. A jak ustupovali, tak byli neustále obklopováni nepřátelskými kmeny. Nakonec se usadili v oblasti státu Ohio v dnešní USA. Nejvýznamějším nášelníkem byl Tecumseh, který vytvořil unii indiáských kmenů, se kterou se postavil na odpor bílým osadníkům. Bohužel po čas jeho nepřítomnosti, byli jeho lidé pod vedením jeho bratra poraženi na hlavu.

 

Kmen Šavanů měl 13 rodů: nejsilnější Vlci, Medvědi, Mývalové, Pumy, Horští Lvy, ale měli i slabší kmeny Ledňáčky, Káňata, Želvy, Krocani, Hadi, Koně a Jeleny.

Naše družiny mají tradici jmen v těchto jménech.

Náš oddíl měl řadu tradičnch podniků, které se opakovali každý rok ve stejnou dobu, kterých se účastnily všechny družiny oddílu. Po nějakém čase se z toho stali i střediskové akce.

Byly to chaty v Hraničních Petrovicích a na Hoštejně, Kotlikiády, Kačerkap, turnaje v ringu, střelecké závody, uzlařské regaty, turnaje v dámě a v šipkované. Dále různé sbírky např. Tříkrálová sbírka, postavme školu v Africe, květinový den.

 

Největším problémem se stalo najít klubovnu. První klubovna byla místnost na střelnici pronajatá lesnickým učilištěm, ale po opravě místnosti jsme byli vystěhováni kamenickou firmou, která celou budovu koupila. Takže jsme se scházeli u Bena doma, když bylo špatné počasí jinak probíhali schůzky venku. Až do jara 1996.

První rok vedl oddíl Ben sám, ale po prázdninách 1995 se ozvali jeho kamarádi ze Šternberka Jarek VítámvásHanka Zelová a Jarek Schnajdr a oddíl se tak mohl rozdělit na dvě družiny Vlků a Mývalů. V zimě 1995 vznikla družina Káňat, kterou vedly Lenka Veselá a Jitka Rozsívalová ze Lhoty. Všichni členové byli ze Lhoty a tak si dali na kroj domovenku Lhota.

rok 1995

V prosinci bylo největším úspěchem získání klubovny za hostincem ve Lhotě a to v místnosti místních chovatelů exotického ptactva. Kterou jsme si upravili a vybavili kamny. Dále jsme se umístili ve všech kategoriích okresního kola Turistického závodu pořádáného pionýry. První skautské sliby se skládali v dubnu na sv. Jiří (patrona skautů) u řeky Moravy na Střeni.

rok 1996

Jelikož Lenka s Jitkou dělali přijjímací zkoušky na střední školy, tak se družiny Káňat ujal Ben osobně. Opět probíhali různé chaty, bazény, apod. Společné akce se střediskem se téměř nekonaly. Tak Ben pozval všechny oddíly šternberského střediska do Lhoty na turnaj v ringu, který vyhrál právě oddíl Šavanů. Také se konečně zbořila bariéra nedůvěry mezi oddíly a začaly se vytvářet tradiční střediskové akce.

rok 1997

No jelikož některé děti odrostly, tak v září odešli kluci a holky z družin Mývalů a Vlků na střední školy a rádcové na vysoké a družiny se rozpadly. Z družiny vlků zbyli jen Petr Řezníček, Jarek Pilmajer a David Veselý, kteří si pod sebe vzali starší kluky od Káňat. A tak vznikla nová družina Medvědů pod vedením výše zmíněných. Ben nadále vedl družinu Káňat. U medvědů se pilně plnily věci k nováčkovské zkoušce, zatímco vlčata u Káňat se připravavovali na okresní kolo "O totem náčelníka a vlajku náčelní".

7.11. na chatě v Rýmařově (v klubovnách rýmařovských skautů) skládali nováčci sliby a družina Medvědů převzala svou vlajku od Bena.

Dále proběhly akce jako chata na Střeni (společně se skauty z Komárova) a cyklovýlet na Rešovské vodopády. 

Tento rok pomáhal Medvědům kromě Řízka i bratr Akéla - Zdeněk Kolár ze zrušeného babického oddílu, ale museli jsme se s ním po čase rozloučit.

rok 1998

Oddíl se stabilizoval na počtech kolem 25 členů a třech družinách. Káňata, Medvědi - kluci a Vlčice - holky. Jelo se na obnovu poutního místa Staré vody. Vedoucí absolvovali Lesní kurzy a Lesní školy. Oddíl strávil víkend v Praze, kde navštívil Pražský hrad.

rok 1999

Ben převzal funkci vedoucího střediska po bratru Jaromíru Rozsypalovi - Andulovi, který odstoupil. Zároveň však Ben vedl i oddíl Šavanů a družinu Káňat. Letos jelo poprvé několik členů na společný střediskový tábor do Krkonoš.

rok 2000

Do oddílu vstoupila Fatima. V závodě O totem náčelníka a vlajku náčelní se družina Káňat dostala až do celostátního kola, kde se umístila na 8. místě.

V lednu jsme poprvé pomáhaly s Tříkrálovou sbírkou Charitě, tatu činnost jsme pak už dělali každoročně.

Světlušky a vlčata složili své sliby na chatě na Střeni.

rok 2001

Od Káňat, které měly skoro 20 členů se oddělili holky a vznikla tak družina Vlčic, jejíchž vedoucí se stala Hana Běhalová -  Baghíra. Od ledna začal vést družinu Medvědů MUDr. David Janíček - Komár.

V dubnu se odehrál turnaj v ringu a vybíjené s Komárovem, v němž jsme vyhráli.

Na podzim 2001 nás opustila pro velkou vytíženost v zaměstnání Baghíra - Hanka Běhalová, družinu Vlčic přebírá Lenka Veselá.

rok 2002

Náš oddíl zorganizoval střediskové Jamboore POW-WOU na Hoštejně.

Jeli jsme na tábor se skauty z Brodku u Přerova do Nejdku u Bělotína.

V okresním kole O totem náčelníka jsme se umístili na 8. místě.

Počet členů v oddíle se ustálil na 25-33 členech.

V říjnu se uskutečnil Noční pochod z Paseky přes Chabičov do Šternberka jen s pomocí mapy a buzoly, dále se uskutečnila chata na Střeni - Lovci mamutů.

rok 2003

Pokus předat oddíl MUDr. Janíčkovi se nezdařil pro jeho velké vytížení v zaměstnání.

V okresním kole Svojsíkova závodu družina Vlčic vybojovala 6. místo.

V červenci se udála třídenní chata s tématem Boj o poklad v pevnosti Boyárd v Těšíkově.

Oddíl se účastnil Slezského Jamboore v Opavě.

Společný tábor s Benny ze Štepánova a jeho oddílem v Tršicích na potůčku Olešnice.

Na podzim přebírá Jarek Polášek družinu Medvědů po bratru Komárovi.

 rok 2004

Odchází Lenka Veselá a družinu Vlčic přebírá Fátima. Na den sesterství 22.2 se oddíl stěhuje do klubovny u nádraží ČD (dnešní klubovna)

V březnu se koná chata na faře v Oskavě.

24.4. přebírá v bazilice na Svatém Kopečku Ben na návrh Rádcovské školy v Olomouci nejvyšší skutské vyznamenání - zaltý stupěň medaile Sv. Jiří

O velkých prázdninách se koná tábor s Jitřenkou a olomouckými skauty v Nejdku u Bělotína.

V třetím ročníku střediskového florbalového turnaje - Kačerkap se naši kluci umístili na 2. místě. V turnaji v ringu skončili holky na 1. a 2. místě. Turnaj probíhal v Dlouhé Loučce.

V Okresním kole O totem náčelníka se družina Káňat umístila na 3. místě.

 rok 2005

V lednu končí družina Medvědů, všuchni členové odchází na střední školy a nejmladší Ondřej Benda přechází jako rádce do družiny Káňat. Káňata tak mají 14 členů.

12.-13.3 třídenní výprava do Brna

22.-24.4. Chata na Střeni se skládáním skautských slibů

3.-5.6. Chata na Hoštejně

23.7-6.8- Poslední tábor s Jitřenkou v Nejdku

V září slavnostní předání oddílu Fatimě, Ben jako zástupce vedoucího oddílu, vedoucí Káňat a vůdce střediska.

V soutěži ve vaření - Šílený kotlík se umisťujeme na 1. místě

Noční výsadek, tentokráte z Dálova.

 rok 2006

Opět Tříkrálová sbírka,

Setkání skautů z okresu Olomouc - Browsea. Setkání se uskutečnilo k výročí 100. let založení světového skautingu.

V říjnu odchází Ben z oddílu ze zdravotních důvodů. Odchází též rádce Káňat Ondra Benda.

Přichází do oddílu Karolína Soldánová - Karča

28.9. Drakiáda.

 rok 2007

V září vzniká nová družina Medvíďata, zůstává družina Vlčic a Káňat, které vede Hanka Běhalová - nejdéle sloužící rádkyně v oddíle od r. 1996.

Vítězství Šavanů ve všech kategoriích ves střediskovém florbalovém klání - Kačerkap

Uzlařská regata

Vlčice získávají 1. místo v závodu ve vaření - Kotlikiáda

Vlčice též získávají 3. místo v okresním kole Svojsíkova závodu.

rok 2008

Oddíl má následující strukturu: Vedoucí oddílu: - Fátima - Kateřina Knopfová 

                                                      Zástupce vedoucí oddílu: Hana Běhalová 

                                                                                Rádkyně: Karolína Soldánová - Karča, Žaneta Zacpalová - Žanča, Hana Knopfová - Rybka 

                                                                               Rádcové: Jaromír Hublar - Haďour, Ondra Benda - Jestr        

 

Vznikla družina Berušek pro světlušky - rádkyně Rybka.

Medvíďata jsou již družinou jen pro vlčata - rádkyně Karča.

V listopadu převzal náš oddíl družinu Slůňat od 12. oddílu Peta do které chodí světlušky i vlčata jejich rádkyní se stává Žanča.

Družinu Káňat májí na starosti Jestr s Haďourem

V Šíleném kotlíku vítězí družina Medvědů.

18.4. kuličkový turnaj mezi oddílem Peta a Šavany      

rok 2009

Zůčastnili jsme se tradiční tříkrálové sbírky.

Vítězství Šavanů ve všech kategoriích Kačerkapu.

Roveři navštívili roverskou akci OBROK v Josefově (Žanča, Karča, Rybka, Fátima)

Rádocové a rádkyně začínají dělat lesní kurzy.

Proběhla jedna z posledních střediskových chat v Hraničních Petrovicích.

Několikrát jsme navšívili bazén v Bohuňovicích.

Mezi další akce patřily Šílený kotlík v Komárově (soutěž ve vaření v kotlíku), několik výprav do okolí, noční výsadek s tématem vesmírné výpravy (konec byl na Zelené budce)

Tento rok taktéž proběhl středickový tábor na Hoštejně.

rok 2010

Opět jsme se účastnili tříkrálové sbírky.

Zůčastnili jsme se Závodu světlušek a vlčat.

Proběhla výprava po stopách Yetiho

A závěrečná schůzka byla spojena s přespáním na farní zahradě.

rok 2014 - 2015

Tento školní rok proběhlo několik akcí. Například jsme byli 2x na bazéně v Bohuňovicích. Jednou proběhla sportovní hodinka v tělocvičně. Taktéž jsme zorganizovali střelecký turnaj O Vinnetouovu stříbrnou kulku v té zvítězila v kategorii Holky - Ela Sýkorová a v kategorii Kluci zvítězil Hamťák. Účastnili jsme se střediskového turnaje v Sowulu, který se konal v Pasece. Dále jsme měli chatu na Roudné na téma Knihy džunglí. Na sv. Jiří (patrona skautů) byl dokonce zorganizován malý oddílový Skautský závod, ve kterém si děti vyzkoušeli získané znalosti z let minulých i současného. Tábor bohužel letos pořádán nebyl.

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek